Impact

Na vijf jaar Greentrack Gent maakten we een beknopte staat van impact en bereik op: leden, sessies en deelnemers, bezoekers, thema's, etc.