Beeld / Verhaal

5 kunstenaars over transitie in cultuurorganisaties

Hoe werken onze culturele organisaties achter en voor de schermen aan de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving? Hoe zetten zij dat doel om in acties, wat lukt er en wat niet, waar botsen ze op en hoe gaan ze ermee om? We willen deze verhalen delen, maar niet zomaar. We vroegen vijf kunstenaars om in gesprek te gaan met enkele van onze leden en daar te vertalen naar beelden en verhalen.

Bilal Abbas, Randall Casaer, Eva De Groote, Roman Klochkov en Rebecca Lenaerts spraken o.a. DOK, Handelsbeurs, Circusplaneet, Vooruit, Handelsreizigers In Ideeën,... over uitdagende thema’s als slow travel, duurzame mobiliteit, diversiteit, bewust omgaan met middelen (mensen/ tijd/ budget), transformatie, klimaatadaptatie, …

Vanaf 27 maart tot aan de zomervakantie delen we hier wekelijks één verhaal of beeld uit de oogst. Zo willen we jou inspireren en goesting geven om mee te bouwen aan een volhoudbare samenleving.

Volg ons op facebook voor je vrijdagse portie Beeld / Verhaal!

beeld: (c) Randall Casaer


DOKstory #1 Liesbeth Vlerick in gesprek met Eva De Groote (release 27/3/2020)


Contactpersoon: Nathalie Decoene - nathalie@greentrack.be

Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap - Vlaanderen, verbeelding werkt.