ECO/checklists

Gebouw

De Eco/Checklist Gebouw laat toe een eco-snapshot te nemen van de gebouwen waarin de organisatie gehuisvest is, of waar de productie / expo’s plaatsvinden. Het gaat hier niet om een doorgedreven technische audit, maar om een momentopname. De bedoeling is om door het invullen van de vragen inzicht te verwerven in de stand van zaken, een aantal aandachtspunten te duiden en mogelijke verbetermogelijkheden te
ontdekken.

Ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.

Organisatie

De Eco/Checklist Organisatie laat toe een eco-snaphot te nemen van de organisatiewerking, los van de producties of creatieprocessen. Het gaat hierbij om een momentopname, maar door het invullen van de vragen krijg je wel inzicht in de stand van zaken, de aandachtspunten en mogelijke verbetermogelijkheden.

Ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.

Evenementen & Kunstenpraktijk

De Eco/Checklist Kunstenpraktijk geeft je een eco-snaphot van een productie of creatieproces, vooraf om tijdig een aantal ecologische aspecten te kunnen aanpakken, of achteraf om het proces ecologisch te evalueren. Het gaat hierbij om een momentopname, maar door het invullen van de vragen krijg je inzicht in de stand van zaken, de aandachtspunten en mogelijke verbetermogelijkheden.

Ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.