Invulboekje - Wat kunnen we over adaptatie leren uit Covid-19?

Welke lessen kunnen we uit 2020-2021 meenemen om in te zetten voor klimaatadaptatie? Dit is een invulboekje voor trage reflecties waarin we je uitnodigen om na te denken over hoe je organisatie reageerde op en zich aanpaste aan Covid. Je kan het boekje individueel invullen, of je kan enkele of meerdere vragen eruit ook met collega's bespreken.

Klik hier om het te downloaden.

What lessons can we learn from 2020-2021 and take with us when working on climate adaptation? We've created a pdf for reflective journaling on how your organisation reacted to and adapted to Covid-19. You can work in it individually or share some or more questions in a conversation with colleagues.

Download here.