Embedded Artist Toolkit

Hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan het werken aan maatschappelijke uitdagingen? In het Europese project Cultural Adaptations onderzochten we samen met 3 andere Europese partners het format van 'embedded artist projects'. Daarin wordt de kunstenaar betrokken als artistieke expert en draagt die bij aan het proces van het project - niet door kunst te maken, maar door mee te denken en uit te dagen.

In deze toolkit ontdek je hoe zo'n embedded artist project eruit kan zien, hoe je eraan begint, welke fasen er in zo'n project kunnen zitten, wat je kan verwachten, etc. Je leest ook inspirerende voorbeelden en verhalen en het advies dat we uit onze eigen ervaringen geoogst hebben.

Klik hier om de toolkit te downloaden.


Cultural Adaptations werd mede gefinancierd door het programma Creative Europe van de Europese Unie.